جزئیات محصول 🖐👈 پکیج دوم آموزش تعمیرات ECU و نود های مالتی پلکس

خرید محصول

نام قیمت تخفیف توضيحات فعال
BOSCH 7.9.7 PAK 2 / فن خنک کننده ۱۰۰,۰۰۰ ۰
FN SMS MUX PAK 2 نود / تغذیه بوبین کلاچ کولر ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU CONTINENTAL (MVM 110 3S) PAK 2 / شیر برقی کنیستر ۱۰۰,۰۰۰ ۰
SIEMENS TONDAR 90_ PAK 2 / مسیر های ارتباط UCH ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC PBS D066 ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / (IC L9950XP(2 ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 4251 GAG123 (رگلاتور) ۱۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO J35 - PAK 2 / کوئل دوبل ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17(China) PAK 2 / کروز کنترل ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC HC08(2) ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU CONTINENTAL (MVM 110 3S) PAK 2 / رله کولر ۱۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17(China) PAK 2 / کوئل دوبل ۱۰۰,۰۰۰ ۰
FN SMS MUX PAK 2 نود / خروجی موتور برف پاک کن دور تند و کند ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC A2C0068400 ECU EASY U2.5 ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
MAW EM1001 برد بلند غرب استیل PAK 2 / سوئیچ سه مرحله ای ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC L9615D-valeo s3000 ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / ((IC MICRO (F3375M2(A ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC BUK9640 ۱۰۰,۰۰۰ ۰
DCN SMS MUX PAK 2 نود / خروجی تغذیه چراغ روی درب جلو راست ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS LZNF PAK 2 / عملکرد رله تغذیه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 2903 Y ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
RN SMS MUX PAK 2 نود / خروجی تغذیه چراغ دنده عقب راست ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO J35 - PAK 2 / عملکرد رله دوبل ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 21647798 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC A2C08350 (مولتیIC) ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / MICRO 70F3378M2 (A) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17.9.71 PAK 2 / دریچه گاز برقی ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS LZNF PAK 2 / برنامه ریزی IC و روشها ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
MAW EM1001 برد بلند غرب استیل PAK 2 / سنسور اکسیژن بالا ۱۰۰,۰۰۰ ۰
MAW EM1001 برد بلند غرب استیل PAK 2 / سنسور اکسیژن پایین ۱۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17.9.71 PAK 2 / فن خنک کننده ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC HCT4851A ۱۰۰,۰۰۰ ۰
DCN SMS MUX PAK 2 نود / خروجی تغذیه گرمکن و LED آینه برقی جلو چپ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
SIEMENS TONDAR 90_ PAK 2 / سنسور اکسیژن بالا ۱۰۰,۰۰۰ ۰
DCN SMS MUX PAK 2 نود / فیدبک ورودی میکروسوئیچ لادری چراغ درب جلو راست ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / (IC TLE6220(Down ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC MC33926 ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC MCZ33291 LEG ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
FN SMS MUX PAK 2 نود / ورودی میکروسوئیچ دنده عقب ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 2903(1) ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CCN SMS MUX PAK 2 نود / دسته برف پاک کن ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 6 paye (TOP) ۱۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17.9.71 PAK 2 / سنسور اکسیژن پایین ۱۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17(China) PAK 2 / شبکه CAN ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 40113 ۱۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17(China) PAK 2 / دریچه گاز برقی ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 74HC08D ۱۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH 7.9.7 PAK 2 / سنسور کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS Rio PAK 2 / میکرو سوئیچ فشار هیدرولیک فرمان ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC TPIC8101DW (ناک سنسور) ۱۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17(China) PAK 2 / پدال گاز برقی ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 4141(Top) ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS Rio PAK 2 / فن خنک کننده ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
MAW EM1001 برد بلند غرب استیل PAK 2 / ارتباط با جلو آمپر ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / (IC L9950XP(1 ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS Rio PAK 2 / سنسور دور موتور ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO S3000 MEGAN- PAK 2 / کوئل دوبل ۱۰۰,۰۰۰ ۰
DCN SMS MUX PAK 2 نود / خروجی شیشه بالابر درب راننده ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC KY5150 47M ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC TPIC8101DW ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
SIEMENS TONDAR 90_ PAK 2 / استپر موتور ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC A2C59562 ECU EASY U2.5 ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17(China) PAK 2 / میکرو سوئیچ فشار گاز کولر ۱۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17.9.71 PAK 2 / سنسورTMAP ۱۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO J35 - PAK 2 / رله گاز و تغذیه ی انژکتور های گاز ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17.9.71 PAK 2 / عملکرد رله دوبل ۱۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17.9.71 PAK 2 / سنسور ضربه ۱۰۰,۰۰۰ ۰
DCN SMS MUX PAK 2 نود / فعال کننده موتور LOCK و UNLOCK درب جلو راست ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17.9.71 PAK 2 / کوئل دوبل ۱۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO S3000 MEGAN- PAK 2 / سنسور دور موتور ۱۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO J35 - PAK 2 / دریچه گاز برقی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU CONTINENTAL (MVM 110 3S) PAK 2 / سنسور کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰ ۰
MAW EM1001 برد بلند غرب استیل PAK 2 / سوئیچ اینرسی ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / MICRO - SAK -TC1724N192 ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS LZNF PAK 2 / کانکتور عیب یاب ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC U705(استپر موتور) ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS LZNF PAK 2 / سوزن انژکتورها ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / (IC L9779 (Multi IC ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS Rio PAK 2 / شیر برقی کنترل دور آرام ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 4N06L11(Top) ۱۰۰,۰۰۰ ۰
RN SMS MUX PAK 2 نود / خروجی تغذیه راهنمای عقب ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
SIEMENS TONDAR 90_ PAK 2 / سنسور فشار گاز کولر ۱۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH 7.9.7 PAK 2 / مسیر های ارتباط با جلو آمپر ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS CGT & CGX PAK 2 / سنسور کیلومتر ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS Rio PAK 2 / سنسورTMAP ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS Rio PAK 2 / تغذیه مثبت 12 ولت مستقیم از باتری ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
DCN SMS MUX PAK 2 نود / فعال کننده موتور LOCK و UNLOCK درب جلو چپ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS Rio PAK 2 / سنسور ضربه ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17.9.71 PAK 2 / سنسور اکسیژن بالا ۱۰۰,۰۰۰ ۰
RN SMS MUX PAK 2 نود / خروجی عملگر درب صندوق ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17(China) PAK 2 / سنسور دور موتور ۱۰۰,۰۰۰ ۰
MAW EM1001 برد بلند غرب استیل PAK 2 / ارتباط با آلتر ناتور ۱۰۰,۰۰۰ ۰
SIEMENS TONDAR 90_ PAK 2 / کانکتور عیب یاب ۱۰۰,۰۰۰ ۰
FN SMS MUX PAK 2 نود / ورودی میکروسوئیچ سطح روغن ترمز ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS CGT & CGX PAK 2 / ایرادهای نداشتن چراغ چک ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
RN SMS MUX PAK 2 نود / شبکه CAN ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO S3000 MEGAN- PAK 2 / سنسور فشار گاز کولر ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS CGT & CGX PAK 2 / خروجی رله قطع کن کلاچ کولر ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / (رگلاتور) IC 30639 ۱۰۰,۰۰۰ ۰
DCN SMS MUX PAK 2 نود / ورودی سوئیچ محرک درب جلو راست ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC ZMD U62H64SA (رابط فلش و میکرو) ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH 7.9.7 PAK 2 / سنسور دور موتور ۱۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH 7.9.7 PAK 2 / آی سی های قابل برنامه ریزی و روشها ۱۰۰,۰۰۰ ۰
CCN SMS MUX PAK 2 نود / ورودی اطلاعات سطح سوخت ازECU ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC TLE6220( انژکتور) -valeo s3000 ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 4175SGA ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS Rio PAK 2 / عملگر کوئل دوبل ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 2903(2) ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 21680366-3-6 ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS CGT & CGX PAK 2 / پنل تهویه و بخاری ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO S3000 MEGAN- PAK 2 / شبکه CAN ۱۰۰,۰۰۰ ۰
RN SMS MUX PAK 2 نود / خروجی تغذیه چراغ صندوق و چراغ دربهای عقب ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO S3000 MEGAN- PAK 2 / سنسور دمای آب ۱۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17.9.71 PAK 2 / شیربرقی کنیستر ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS CGT & CGX PAK 2 / عملکرد رله دوبل ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17(China) PAK 2 / سنسور فشار محیط ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC S3931(دور موتور) ۱۰۰,۰۰۰ ۰
CCN SMS MUX PAK 2 نود / میکرو سوئیچ ترمز دستی ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS Rio PAK 2 / شیر برقی کنیستر ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH 7.9.7 PAK 2 / مسیر های ارتباط با کولر ۱۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO J35 - PAK 2 / پدال گاز برقی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS CGT & CGX PAK 2 / استپر موتور ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS LZNF PAK 2 / سوئیچ سه مرحله ای ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17(China) PAK 2 / سنسور دمای آب ۱۰۰,۰۰۰ ۰
EASY U PAK 2 / سنسور اکسیژن بالا ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU CONTINENTAL (MVM 110 3S) PAK 2 / میکرو سوئیچ فشار هیدرولیک فرمان ۱۰۰,۰۰۰ ۰
DCN SMS MUX PAK 2 نود / خروجی دمای آینه برقی جلو چپ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / (IC TLE6244X( multi ic ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU CONTINENTAL (MVM 110 3S) PAK 2 / سیگنال عقربه دور موتور ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC VNH5019A(1) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS LZNF PAK 2 / استپر موتور ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC L05173 ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / (IC TLE6220(Right ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / (IC K120(5 PIN ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
MAW EM1001 برد بلند غرب استیل PAK 2 / شناور بنزین داخل باک ۱۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17(China) PAK 2 / کلید کولر ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC L9637D ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH 7.9.7 PAK 2 / شیر برقی کنیستر ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS Rio PAK 2 / عملکرد رله دوبل ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
DCN SMS MUX PAK 2 نود / خروجی تغذیه چراغ روی درب جلو چپ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC TLE4471G(رگلاتور) ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
SIEMENS TONDAR 90_ PAK 2 / سوزن انژکتورها ۱۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO J35 - PAK 2 / میکروسوئیچ پدال ترمز ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH 7.9.7 PAK 2 / میکرو سوئیچ هیدرولیک فرمان ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU CONTINENTAL (MVM 110 3S) PAK 2 / کوئل دوبل ۱۰۰,۰۰۰ ۰
EASY U PAK 2 / عملگر کوئل ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH 7.9.7 PAK 2 / میکرو سوئیچ پدال کلاچ ۱۰۰,۰۰۰ ۰
RN SMS MUX PAK 2 نود / ورودی کلید شیشه بالابر درب عقب راست ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 74HC240D ۱۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO J35 - PAK 2 / کانکتور عیب یاب ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO S3000 MEGAN- PAK 2 / MAP سنسور ۱۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17.9.71 PAK 2 / سنسور دمای آب ۱۰۰,۰۰۰ ۰
DCN SMS MUX PAK 2 نود / خروجی تغذیه LED شیشه بالابر درب جلو چپ و راست ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
FN SMS MUX PAK 2 نود / ورودی از کلید کروز کنترل ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CCN SMS MUX PAK 2 نود / ورودی اطلاعات چراغ چک ازECU ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
FN SMS MUX PAK 2 نود / خروجی تغذیه موتور آب پاش ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH 7.9.7 PAK 2 / عملکرد رله دوبل ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / (Micro (IC SPC5633MML Q60 ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS LZNF PAK 2 / سنسور ضربه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
MAW EM1001 برد بلند غرب استیل PAK 2 / شیربرقی کنیستر ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC HC48510(Top) ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC AOH ECU EASY U2.5 ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
EASY U PAK 2 / شبکه CAN ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC HC4852 ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
EASY U PAK 2 / سوزن انژکتورها ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
MAW EM1001 برد بلند غرب استیل PAK 2 / استراتژی دفیا ۱۰۰,۰۰۰ ۰
SIEMENS TONDAR 90_ PAK 2 / سنسور دور موتور ۱۰۰,۰۰۰ ۰
EASY U PAK 2 / پدال گاز برقی ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17(China) PAK 2 / شیر برقی کنیستر ۱۰۰,۰۰۰ ۰
MAW EM1001 برد بلند غرب استیل PAK 2 / سنسور دورموتور ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS CGT & CGX PAK 2 / عملگر سوزن انژکتورها ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO J35 - PAK 2 / رله پمپ بنزین ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO J35 - PAK 2 / سنسور اکسیژن بالا ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
SIEMENS TONDAR 90_ PAK 2 / میکرو سوئیچ فشار هیدرولیک فرمان ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU CONTINENTAL (MVM 110 3S) PAK 2 / سنسور دریچه گاز ۱۰۰,۰۰۰ ۰
SIEMENS TONDAR 90_ PAK 2 / فیدبک روشن بودن کلید سلکتور در پنل کولر ۱۰۰,۰۰۰ ۰
SIEMENS TONDAR 90_ PAK 2 / فرمان روشن شدن از کلید کولر ۱۰۰,۰۰۰ ۰
SIEMENS TONDAR 90_ PAK 2 / سنسور اکسیژن پایین ۱۰۰,۰۰۰ ۰
FN SMS MUX PAK 2 نود / ورودی مثبت 12 ولت سوئیچ و خروجی ولتاژ تحریک آلترناتور ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS LZNF PAK 2 / رله قطع کن کلاچ کولر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU CONTINENTAL (MVM 110 3S) PAK 2 / ناک سنسور ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC MCZ33810EK ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC A2C00650700 ECU EASY U2.5 ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO J35 - PAK 2 / سنسور دمای آب ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17.9.71 PAK 2 / ارتباط با پشت آمپر ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC TLE8444SL ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU CONTINENTAL (MVM 110 3S) PAK 2 / سنسور دمای آب ۱۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO J35 - PAK 2 / فن خنک کننده ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17.9.71 PAK 2 / میکرو سوئیچ پدال کلاچ ۱۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17.9.71 PAK 2 / آی سی های قابل برنامه ریزی و روش ها ۱۰۰,۰۰۰ ۰
MAW EM1001 برد بلند غرب استیل PAK 2 / سنسور دمای آب ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 21647798-1 ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH 7.9.7 PAK 2 / مسیر ارتباط با یونیت ایموبلایزر ۱۰۰,۰۰۰ ۰
SIEMENS TONDAR 90_ PAK 2 / سنسور ضربه ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC A2C08350 (مولتی IC) ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC TLE4278G (رگلاتور) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS LZNF PAK 2 / شبکه CAN ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17(China) PAK 2 / سنسور اکسیژن پایین ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC ATM39B ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
EASY U PAK 2 / سنسور دور موتور ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU CONTINENTAL (MVM 110 3S) PAK 2 / کانکتور عیب یاب ۱۰۰,۰۰۰ ۰
CCN SMS MUX PAK 2 نود / مسیر های تغذیه ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO S3000 MEGAN- PAK 2 / دریچه گاز برقی ۱۰۰,۰۰۰ ۰
SIEMENS TONDAR 90_ PAK 2 / سنسور دریچه گاز ۱۰۰,۰۰۰ ۰
FN SMS MUX PAK 2 نود / تغذیه مثبت12ولت باتری، خروجی از مدار و درایو عملگرها ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 5090-EJA (2) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO J35 - PAK 2 / فیدبک آلترناتور ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU CONTINENTAL (MVM 110 3S) PAK 2 / سنسور دمای اواپراتور کولر ۱۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17.9.71 PAK 2 / میکرو سوئیچ فشار هیدرولیک فرمان ۱۰۰,۰۰۰ ۰
EASY U PAK 2 / دریچه گاز برقی ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CCN SMS MUX PAK 2 نود / دسته راهنما ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
DCN SMS MUX PAK 2 نود / ورودی سوئیچ محرک درب جلو چپ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / (کانکت با دیاگ)IC ATM46C3 ۱۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17(China) PAK 2 / میکرو سوئیچ پدال کلاچ ۱۰۰,۰۰۰ ۰
RN SMS MUX PAK 2 نود / خروجی تغذیه LED کلید شیشه بالابر درب عقب ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC TLC3704Q1 ۱۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO S3000 MEGAN- PAK 2 / عملکرد رله تغذیه و پمپ بنزین ۱۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17(China) PAK 2 / رله استارت ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU CONTINENTAL (MVM 110 3S) PAK 2 / سنسورTMAP ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS Rio PAK 2 / سنسور کیلومتر ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
EASY U PAK 2 / میکرو سوئیچ پدال کلاچ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC ATM38E ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS LZNF PAK 2 / سنسور دور موتور ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO S3000 MEGAN- PAK 2 / سنسور ضربه ۱۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO J35 - PAK 2 / میکروسوئیچ پدال کلاچ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC HC08(1) ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC HC48510(down-left) ۱۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17.9.71 PAK 2 / شبکه CAN ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / (IC TLE4278G (Regulator ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 2903Q1 ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS CGT & CGX PAK 2 / سنسور اکسیژن بالا ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC TPIC8101DW (ناک سنسور) ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 95080 ۱۰۰,۰۰۰ ۰
DCN SMS MUX PAK 2 نود / ورودی کلید شیشه بالابر درب جلو راست ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CCN SMS MUX PAK 2 نود / (OBD CAN)کانکتور عیب یاب ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CCN SMS MUX PAK 2 نود / کلید فلاشر ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC HCT08 ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS CGT & CGX PAK 2 / شیر برقیCVVT ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17.9.71 PAK 2 / میکرو سوئیچ پدال ترمز ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS CGT & CGX PAK 2 / شناور بنزین داخل باک ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
MAW EM1001 برد بلند غرب استیل PAK 2 / عملکرد رله تغذیه ۱۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO J35 - PAK 2 / سوزن انژکتورهای بنزین ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
FN SMS MUX PAK 2 نود / خروجی بوق سمت راست و چپ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
RN SMS MUX PAK 2 نود / ورودی کلیدلادری درب صندوق ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
RN SMS MUX PAK 2 نود / ورودی میکروسوئیچ پدال ترمز ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 82C250Y ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS CGT & CGX PAK 2 / میکرو سوئیچ فشار هیدرولیک فرمان ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC-40049(مولتی IC) ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC ATM36N (2) (انژکتور) ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
DCN SMS MUX PAK 2 نود / مسیرهای تغذیه مثبت و منفی ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO J35 - PAK 2 / شبکه کن و مسیر اطلاعات سرعت چرخ ها از یونیت ABS ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17(China) PAK 2 / مسیر ولتاژ های مختلف در این ایسیو ۱۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO S3000 MEGAN- PAK 2 / سوزن انژکتورها ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC HCT00 ۱۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO J35 - PAK 2 / استراتژی دفیا ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17(China) PAK 2 / رله کمپرسور کولر ۱۰۰,۰۰۰ ۰
SIEMENS TONDAR 90_ PAK 2 / سنسور دمای آب ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS Rio PAK 2 / کانکتور عیب یاب ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
DCN SMS MUX PAK 2 نود / خروجی تغذیه گرمکن و LED آینه برقی جلو راست ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17(China) PAK 2 / سوزن انژکتورها ۱۰۰,۰۰۰ ۰
RN SMS MUX PAK 2 نود / خروجی گرمکن شیشه عقب ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
EASY U PAK 2 / سنسور اکسیژن پایین ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
FN SMS MUX PAK 2 نود / خروجی راهنمای جلو و جانبی ، راست و چپ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 6 paye(کوچک) ۱۰۰,۰۰۰ ۰
DCN SMS MUX PAK 2 نود / ورودی و خروجی موتور آینه برقی جلو چپ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC VNH5019A(2) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH 7.9.7 PAK 2 / سوئیچ اینرسی ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC A2C56211(رگلاتور) ۱۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17(China) PAK 2 / سنسورTMAP ۱۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH 7.9.7 PAK 2 / کانکتور عیب یاب ۱۰۰,۰۰۰ ۰
MAW EM1001 برد بلند غرب استیل PAK 2 / پدال گاز برقی ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 478 00LQ ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC ATM40 R7007 ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CCN SMS MUX PAK 2 نود / خروجی آژیر ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
EASY U PAK 2 / سنسور ضربه ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU CONTINENTAL (MVM 110 3S) PAK 2 / چراغ چک ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC JCI ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
RN SMS MUX PAK 2 نود / خروجی تغذیه چراغ پلاک عقب ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC BTS 5572E(1) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS Rio PAK 2 / فرمان A/C کولر، رله قطع کن کلاچ کولر و فشار گاز کولر ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
DCN SMS MUX PAK 2 نود / شبکه CAN ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 12F615 ۱۰۰,۰۰۰ ۰
FN SMS MUX PAK 2 نود / شبکه CAN Low Speed ارتباط نود FN با CCN ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
MAW EM1001 برد بلند غرب استیل PAK 2 / آی سی های قابل برنامه ریزی و روشها ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC TLE8209 ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS LZNF PAK 2 / سنسور اکسیژن پایین ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC TLE8102 L ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS CGT & CGX PAK 2 / سنسور دورموتور ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC A82C250 (شبکه CAN) ۱۰۰,۰۰۰ ۰
MAW EM1001 برد بلند غرب استیل PAK 2 / کانکتور عیب یاب ۱۰۰,۰۰۰ ۰
MAW EM1001 برد بلند غرب استیل PAK 2 / کوئل دوبل ۱۰۰,۰۰۰ ۰
DCN SMS MUX PAK 2 نود / ورودی فرمان باز شدن ایربگ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC A1051/3 ECU EASY U2.5 ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CCN SMS MUX PAK 2 نود / خروجی لامپ های نقشه خوانی،خورشیدی سقف و داشبورد ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 4N06L11(down) ۱۰۰,۰۰۰ ۰
DCN SMS MUX PAK 2 نود / ورودی مجموعه کلید های آینه برقی ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS Rio PAK 2 / ارتباط با جلوآمپر ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 4141(down) ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS CGT & CGX PAK 2 / شیر برقی کنیستر ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS CGT & CGX PAK 2 / کوئل دوبل ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 21585266-9-D ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS LZNF PAK 2 / مسیر های ارتباط با جلو آمپر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
EASY U PAK 2 / میکرو سوئیچ فشار هیدرولیک فرمان ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC TPS43335Q ۱۰۰,۰۰۰ ۰
DCN SMS MUX PAK 2 نود / خروجی شیشه بالابر درب جلو راست ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 5LBAE-504JPQ ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS LZNF PAK 2 / سنسور کیلومتر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC TLE4471-valeo s3000 ۱۰۰,۰۰۰ ۰
MAW EM1001 برد بلند غرب استیل PAK 2 / میکرو سوئیچ پدال کلاچ ۱۰۰,۰۰۰ ۰
FN SMS MUX PAK 2 نود / ورودی چراغ اخطار (STOP) از ECU ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
RN SMS MUX PAK 2 نود / خروجی عملگرهای قفل دربهای عقب و درب باک ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
EASY U PAK 2 / شیر برقیCVVT ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS CGT & CGX PAK 2 / سنسور دریچه گاز ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
SIEMENS TONDAR 90_ PAK 2 / مسیر های ارتباط با پشت آمپر ۱۰۰,۰۰۰ ۰
RN SMS MUX PAK 2 نود / خروجی میکروسوئیچ پدال ترمز ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC TJA 1055 ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO S3000 MEGAN- PAK 2 / کانکتور عیب یاب ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC U705(استپر موتور) ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS CGT & CGX PAK 2 / سنسورTMAP ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO S3000 MEGAN- PAK 2 / سنسور اکسیژن پایین ۱۰۰,۰۰۰ ۰
RN SMS MUX PAK 2 نود / خروجی تغذیه ی مه شکن عقب ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
EASY U PAK 2 / شناور بنزین داخل باک ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
RN SMS MUX PAK 2 نود / خروجی های تغذیه ی چراغ سقفی عقب ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CCN SMS MUX PAK 2 نود / کلید قفل مرکزی ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
DCN SMS MUX PAK 2 نود / ورودی و خروجی موتور آینه برقی جلو راست ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
EASY U PAK 2 / کروز کنترل ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
MAW EM1001 برد بلند غرب استیل PAK 2 / ارتباط با ایموبلایزر ۱۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO J35 - PAK 2 / شیر برقی های روی رگلاتور و سرمخزن گاز ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS CGT & CGX PAK 2 / سوئیچ سه مرحله ای ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC MC33972ATEK ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS LZNF PAK 2 / سنسور دریچه گاز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC UJA1078A33W ۱۰۰,۰۰۰ ۰
EASY U PAK 2 / سنسورTMAP ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
RN SMS MUX PAK 2 نود / ورودی کلید شیشه بالابر درب عقب چپ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17(China) PAK 2 / شیر برقی VVT ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU CONTINENTAL (MVM 110 3S) PAK 2 / استپر موتور ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC TLE7209-valeo s3000 ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS CGT & CGX PAK 2 / سنسور موقعیت میل سوپاپ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CCN SMS MUX PAK 2 نود / مسیر های ارتباط کروز کنترل ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
SIEMENS TONDAR 90_ PAK 2 / سنسور کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH 7.9.7 PAK 2 / سنسور میل سوپاپ ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / (رگلاتور)IC A2C33648 ۱۰۰,۰۰۰ ۰
SIEMENS TONDAR 90_ PAK 2 / رله قطع کن کولر ۱۰۰,۰۰۰ ۰
MAW EM1001 برد بلند غرب استیل PAK 2 / شبکه CAN ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS CGT & CGX PAK 2 / سنسور ضربه ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
FN SMS MUX PAK 2 نود / خروجی مه شکن جلو راست و چپ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
EASY U PAK 2 / عملکرد رله تغذیه ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
FN SMS MUX PAK 2 نود / ورودی میکروسوئیچ فشار روغن ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17.9.71 PAK 2 / کانکتور عیب یاب و ایموبلایزر ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC S9S12G128 ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / (استپر موتور) IC L9935 ۱۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO S3000 MEGAN- PAK 2 / برنامه ریزی آی سی و روش ها ۱۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17(China) PAK 2 / سنسور میل سوپاپ هوا و دود ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC TLE7209-2R ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO J35 - PAK 2 / سنسور اکسیژن پایین ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
MAW EM1001 برد بلند غرب استیل PAK 2 / سنسورTMAP ۱۰۰,۰۰۰ ۰
EASY U PAK 2 / سنسور دمای آب ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC ATM36N (1) ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CCN SMS MUX PAK 2 نود / (CAN (H & L شبکه ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
SIEMENS TONDAR 90_ PAK 2 / عملکرد رله دوبل ۱۰۰,۰۰۰ ۰
CCN SMS MUX PAK 2 نود / میکرو سوئیچ کمربند ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO J35 - PAK 2 / سوزن انژکتورهای گاز ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 1021T2C ۱۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO J35 - PAK 2 / شیربرقی کنیستر ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CCN SMS MUX PAK 2 نود / کلید گرمکن شیشه عقب ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
DCN SMS MUX PAK 2 نود / فیدبک ورودی میکروسوئیچ لادری چراغ درب جلو چپ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
MAW EM1001 برد بلند غرب استیل PAK 2 / فن خنک کننده ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC HC48510(down-right) ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU CONTINENTAL (MVM 110 3S) PAK 2 / عملکرد رله تغذیه ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS Rio PAK 2 / سنسور دمای آب ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / (مولتی IC) IC 40038 ۱۰۰,۰۰۰ ۰
RN SMS MUX PAK 2 نود / مسیرهای تغذیه مثبت و منفی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
FN SMS MUX PAK 2 نود / تغذیه اصلی نود FN از CCN ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
DCN SMS MUX PAK 2 نود / ورودی مجموعه کلیدهای شیشه بالابر درب راننده ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS LZNF PAK 2 / میکرو سوئیچ فشار هیدرولیک فرمان ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO J35 - PAK 2 / سنسور تی مپ روی ریل سوخت گاز ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS LZNF PAK 2 / عملگر کوئل ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 74HCT574D ۱۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO S3000 MEGAN- PAK 2 / پدال گاز برقی ۱۰۰,۰۰۰ ۰
EASY U PAK 2 / میکرو سوئیچ پدال ترمز ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / MICRO SAK-TC1728N192 ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC TJA 1055 ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
MAW EM1001 برد بلند غرب استیل PAK 2 / دریچه گاز برقی ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / M29F400FB ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17(China) PAK 2 / سنسور فشار گاز کولر ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU CONTINENTAL (MVM 110 3S) PAK 2 / سنسور دور موتور ۱۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH 7.9.7 PAK 2 / سوزن انژکتورها ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC A2C33648(رگلاتور) ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17.9.71 PAK 2 / پدال گاز برقی ۱۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO S3000 MEGAN- PAK 2 / میکرو سوئیچ پدال کلاچ ۱۰۰,۰۰۰ ۰
FN SMS MUX PAK 2 نود / خروجی چراغ جلو نور بالا و پایین ، راست و چپ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH 7.9.7 PAK 2 / سنسور تی مپ ۱۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO J35 - PAK 2 / سنسور فشار گاز روی رگلاتور ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS CGT & CGX PAK 2 / کانکتور عیب یاب ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC TLE8209 2E ۱۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17.9.71 PAK 2 / سنسور دور موتور ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC BTS 5572E(2) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
SIEMENS TONDAR 90_ PAK 2 / فن خنک کننده ۱۰۰,۰۰۰ ۰
FN SMS MUX PAK 2 نود / ورودی دمای آب از سنسور PTC ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS LZNF PAK 2 / سنسور موقعیت میل سوپاپ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO S3000 MEGAN- PAK 2 / شیر برقی کنیستر ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC TLE7244SL A (TOP) ۱۰۰,۰۰۰ ۰
MAW EM1001 برد بلند غرب استیل PAK 2 / میکرو سوئیچ فشار هیدرولیک فرمان ۱۰۰,۰۰۰ ۰
SIEMENS TONDAR 90_ PAK 2 / شیر برقی کنیستر ۱۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO S3000 MEGAN- PAK 2 / سنسور اکسیژن بالا ۱۰۰,۰۰۰ ۰
RN SMS MUX PAK 2 نود / خروجی تغذیه چراغ دنده عقب چپ و سنسور ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO S3000 MEGAN- PAK 2 / سنسور دمای هوای منیفولد ۱۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH 7.9.7 PAK 2 / استپر موتور ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 74HCT157D ۱۰۰,۰۰۰ ۰
CCN SMS MUX PAK 2 نود / یونیت آنتی تراپ بالابر جلو چپ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO J35 - PAK 2 / سنسورTMAP ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
MAW EM1001 برد بلند غرب استیل PAK 2 / سوزن انژکتورها ۱۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH 7.9.7 PAK 2 / کوئل دوبل ۱۰۰,۰۰۰ ۰
EASY U PAK 2 / کانکتور عیب یاب ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
SIEMENS TONDAR 90_ PAK 2 / کوئل دوبل ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS Rio PAK 2 / آی سی های قابل برنامه ریزی ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC ATM46C3 ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO J35 - PAK 2 / سنسور فشار گاز کولر ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS Rio PAK 2 / عملگر سوزن انژکتورها ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC A2C00693000 ECU EASY U2.5 ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17.9.71 PAK 2 / سوئیچ سه مرحله ای ۱۰۰,۰۰۰ ۰
EASY U PAK 2 / شیر برقی کنیستر ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17(China) PAK 2 / میکرو سوئیچ پدال ترمز ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC TLE4471G(رگلاتور) ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17(China) PAK 2 / سنسور فشار پمپ وکیوم بوستر ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS LZNF PAK 2 / شیر برقی کنیستر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 5090-EJA (1) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU CONTINENTAL (MVM 110 3S) PAK 2 / فن خنک کننده ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 30424(ناک سنسور) ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS LZNF PAK 2 / سنسور اکسیژن بالا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / BUK6226 (رگلاتور) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
SIEMENS TONDAR 90_ PAK 2 / سنسور دمای هوای منیفولد ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 95160-valeo s3000 ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 0D068 ۱۰۰,۰۰۰ ۰
SIEMENS TONDAR 90_ PAK 2 / برنامه ریزی آی سی و روش ها ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS CGT & CGX PAK 2 / فن خنک کننده ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC AM29F400BB (فلش) ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC AM29F200BB (فلش) ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17(China) PAK 2 / عملکرد رله دوبل ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS CGT & CGX PAK 2 / سنسور دمای آب ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CCN SMS MUX PAK 2 نود / ورودی اطلاعات عقربه دور موتور ازECU ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
FN SMS MUX PAK 2 نود / ورودی سوئیچ اینرسی ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17(China) PAK 2 / سنسور اکسیژن بالا ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS Rio PAK 2 / سنسور اکسیژن ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17(China) PAK 2 / فیدبک آلترناتور ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 6 paye (down) ۱۰۰,۰۰۰ ۰
SIEMENS TONDAR 90_ PAK 2 / سنسور فشار منیفولد ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / (IC VNH5019A (1 ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC L9613 ECU EASY U2.5 ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH 7.9.7 PAK 2 / سنسور دمای آب ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU CONTINENTAL (MVM 110 3S) PAK 2 / سنسور اکسیژن ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS LZNF PAK 2 / سنسور TMAP ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
RN SMS MUX PAK 2 نود / خروجی تغذیه چراغ های جانبی شهری عقب ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH 7.9.7 PAK 2 / شناور بنزین داخل باک ۱۰۰,۰۰۰ ۰
MAW EM1001 برد بلند غرب استیل PAK 2 / میکرو سوئیچ پدال ترمز ۱۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH 7.9.7 PAK 2 / سنسور ضربه ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC TLE7244SL A (down) ۱۰۰,۰۰۰ ۰
EASY U PAK 2 / فن خنک کننده ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17(China) PAK 2 / سنسور ضربه ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS CGT & CGX PAK 2 / آی سی های قابل برنامه ریزی ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 5090-EJA (3) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
FN SMS MUX PAK 2 نود / ورودی چراغ چک از ECU ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS LZNF PAK 2 / فن خنک کننده ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17.9.71 PAK 2 / سوئیچ اینرسی ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / (IC VNH5019A (2 ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU CONTINENTAL (MVM 110 3S) PAK 2 / شبکه CAN ۱۰۰,۰۰۰ ۰
RN SMS MUX PAK 2 نود / خروجی شیشه بالابر درب عقب راست ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS Rio PAK 2 / سنسور موقعیت میل سوپاپ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
CCN SMS MUX PAK 2 نود / کلید باز کردن صندوق ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH 7.9.7 PAK 2 / سنسور دریچه گاز ۱۰۰,۰۰۰ ۰
RN SMS MUX PAK 2 نود / ورودی کلید لادری چراغ درب عقب راست ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO S3000 MEGAN- PAK 2 / میکرو سوئیچ پدال ترمز ۱۰۰,۰۰۰ ۰
CCN SMS MUX PAK 2 نود / میکرو سوئیچ درب موتور ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17(China) PAK 2 / رله پمپ وکیوم بوستر ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC L9615 ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17.9.71 PAK 2 / کروز کنترل ۱۰۰,۰۰۰ ۰
EASY U PAK 2 / سنسور موقعیت میل سوپاپ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU CONTINENTAL (MVM 110 3S) PAK 2 / کلید کولر ۱۰۰,۰۰۰ ۰
EASY U PAK 2 / سوئیچ سه مرحله ای ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC L9613 ۱۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17(China) PAK 2 / فن خنک کننده ۱۰۰,۰۰۰ ۰
RN SMS MUX PAK 2 نود / خروجی شیشه بالابر درب عقب چپ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17.9.71 PAK 2 / سوزن انژکتور ها ۱۰۰,۰۰۰ ۰
RN SMS MUX PAK 2 نود / ورودی کلید لادری چراغ درب عقب چپ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC 6 paye (KH48t) ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC-95320 ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
MAW EM1001 برد بلند غرب استیل PAK 2 / سنسور ضربه ۱۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH 7.9.7 PAK 2 / مشخصات و شماره آی سی ها در برد ۱۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO J35 - PAK 2 / سنسور دور موتور ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO J35 - PAK 2 / سنسور ضربه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU CONTINENTAL (MVM 110 3S) PAK 2 / سوزن انژکتورها ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS CGT & CGX PAK 2 / سنسور اکسیژن پایین ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS LZNF PAK 2 / سنسور دمای آب ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS CGT & CGX PAK 2 / ارتباط با جلوآمپر ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
VALEO J35 - PAK 2 / میکروسوئیچ هیدرولیک فرمان ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
FN SMS MUX PAK 2 نود / خروجی چراغ کوچک راست و چپ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH 7.9.7 PAK 2 / سنسور اکسیژن ۱۰۰,۰۰۰ ۰
BOSCH ME 17.9.71 PAK 2 / شناور بنزین داخل باک ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC TLE 8108EM ۱۰۰,۰۰۰ ۰
دیتاشیت / IC M29F200FB (فلش) ۱۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS CGT & CGX PAK 2 / شبکه CAN ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ECU SIEMENS Rio PAK 2 / سنسور دریچه گاز ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰